Archiwum z roku 2011

Informacja Biura POIA
2011-01-03

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że w dniach 24.12.2010r. (piątek) oraz 7.01.2011r. (piątek) biuro będzie nieczynne.

 
Zaproszenie do Krynicy Zdroju na konferencję pt. "Forum Wiedzy Farmaceutycznej"
2011-01-05
Pełna treść zaproszenia w pliku PDF
 
Zaproszenie Rzeszowskiego Koła Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski.
2011-01-05
Rzeszowskie Koło Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski uprzejmie zaprasza szanowne Koleżanki i Kolegów Farmaceutów na wykład ks. dr Jana Kuliga - wykładowcy teologii moralnej pt "Wolność sumienia i misja zawodu aptekarza, a środki antykoncepcyjne w aptece". Wykład odbędize się w sobotę 29 stycznia 2011 r. o godz. 17.00 w Instytucie Jana Pawła II przy ul. 17 Pułku Piechoty 5.

Spotkanie rozpocznie Msza św. o godz. 16.00 sprawowana przez ks. prof. Andrzeja Garbarza w Kościele Garnizonowym (obok Instytutu), a zakończy wspólny opłatek.
 
UCHWAŁA Nr V/107/2010 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej dotyczącego sposobu kształtowania cen, marż i odpłatności pacjentów w przypadku refundowanych leków...
2011-01-18
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej dotyczącego sposobu kształtowania cen, marż i odpłatności pacjentów w przypadku refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Na podstawie art. 39 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.

Naczelna Rada Aptekarska opowiada się za wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego regulacji gwarantujących:
1) sztywne ceny na wszystkich poziomach obrotu refundowanymi produktami leczniczymi, tj. sztywne ceny zbytu, sztywne ceny hurtowe i sztywne ceny detaliczne na refundowane produkty lecznicze;
2) sztywne marże na refundowane produkty lecznicze;
3) jednakową odpłatność pacjentów za refundowane produkty lecznicze we wszystkich aptekach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes NRA
dr Grzegorz KUCHAREWICZ

Sekretarz NRA
mgr Janina MAŃKO
 
Konkurs literacki "XX lat Samorządu Aptekarskiego na Podkarpaciu"
2011-01-25

Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska ogłasza Konkurs pt. "XX lat Samorządu Aptekarskiego na Podkarpaciu", który będzie trwał od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r., a zakończy się 31 lipca 2011r.

Zadaniem Konkursu jest stworzenie prac dotyczących historii farmacji na Podkarpaciu od reaktywowania aptek prywatnych i działalności samorządu aptekarskiego na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Do udziału w Konkursie zapraszamy Aptekarzy, członków Podkarpackiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w wydawnictwach Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Warunki Konkursu określa Regulamin ( pobierz treść Regulaminu )

 
Szkolenie BHP
2011-01-25

Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że dla naszych członków odbędą się w siedzibie Izby przy ul. Jagiellońskiej 23/5 Rzeszów, szkolenia BHP okresowe

Załączniki:
Szkolenie BHP
 
Szkolenie dla farmaceutów
2011-01-27

Hurtownia farmaceutyczna Medicare pod patronatem Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu ciągłym farmaceutów, które odbędzie się w dniach 5-6 lutego 2011w. w Suchej Dolinie k. Piwnicznej.

Załączniki:
Szkolenie
 
Informacja o nieprawidłowych kodach EAN produktów leczniczych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
2011-02-01
 
Komunikat PWIF w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2011.
2011-02-04
 
Już dwadzieścia lat istnieje na rynku wydawniczym w Polsce
2011-02-17

Obrona interesów środowiska farmaceutycznego , dostarczanie wiedzy menedżerskiej niezbędnej w prowadzeniu aptek- to główne cele jakie przyświecają jej wydawcom. Tegoroczne hasło kolejnych wydań Gazety to : Czytasz i wiesz. Wiesz na bieżąco o zmianach w prawie farmaceutycznym , rejestracjach nowych leków, opiniach farmaceutów o projektach kolejnych ustaw farmaceutycznych, działaniach uczelni, instytucji naukowych na rzecz farmacji ,a także pracach samorządu aptekarskiego w poszczególnych województwach.
Radzie Naukowej i całej Redakcji życzymy spełnienia tych planów!
 
Posłowie proponują, aby umowy były zawierane na czas nieokreślony, a ich wzór przedstawiło Ministersto Zdrowia.
2011-02-17

Były minister zdrowia Marek Balicki (SLD) zgłosił poprawkę, która usuwa obowiązek zawierania przez apteki umów z NFZ na wydawanie leków refundowanych. Balicki argumentował, że proponowane regulacje mogą być korupcjogenne. Zwracał także uwagę, że wprowadzenie obowiązkowych umów jest nieuzasadnione, ponieważ warunki określające wydawanie leków refundowanych są wyznaczane przez przyznawane aptekom koncesje. Proponowana przez niego poprawka nie zyskała jednak akceptacji podkomisji.

Bundonol - informacja o zmianie kategorii dostępności
2011-02-23
Załączniki:
Pobierz załącznik
 
SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ
2011-02-23

W czwartek 17 lutego 2011 r. zakończyła prace sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Podkomisja, której przewodniczył poseł Andrzej Orzechowski (PO), uwzględniła wiele postulatów samorządu aptekarskiego, przyjmując poprawki popierane przez Naczelną Izbę Aptekarską.


Załączniki:
Pobierz pełną treść dokumentu
 
Zmarła farmaceutka
2011-02-23

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska - Komisja do spraw aptek szpitalnych składa wyrazy współczucia rodzinie tragicznie zmarłej Stanisławy Krystynowicz, kierownika apteki Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu, wybitnej działaczki samorządu aptekarskiego, byłego Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Przewodniczący Komisji
do spraw aptek szpitalnych
mgr Jacek Kozaczuk

 
Informacja Prezydium PORA
2011-02-24
Komisja Nauki i Szkolenia PORA informuje, że dla uzyskania dostępu do szkolenia w systemie e-dukacja należy mieć uregulowane składki członkowskie za pełny rok 2011. Równocześnie przypominamy, że wszyscy posiadający certyfikaty dokumentujące uzyskanie 100 punktów edukacyjnych: 2004-2008; 2005-2009; 2006-2010 proszeni są o pilne przekazywanie ich wraz z kartą ciągłego szkolenia do Biura POIA celem weryfikacji. Informujemy też, że już można drukować certyfikaty uzyskane w systemie e-dukacja ze strony internetowej - zwracamy uwagę na posiadanie odpowiedniego programu.
 
LISTA SUROWCÓW FARMACEUTYCZNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERENIE RP
2011-02-28
 
Wykaz substancji do receptury aptecznej
2011-02-28

Z uwagi na liczne pytania ze strony farmaceutów dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia "..w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne?" z dnia 24 stycznia 2011r. oraz surowców i produktów leczniczych wytwarzanych przez Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o., w załączeniu lista produktów.

Załączniki:
Wykaz substancji do receptury aptecznej
 
KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
2011-03-10

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska przy udziale Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, organizuje Konferencję Naukowo Szkoleniową "Choroby infekcyjne układu oddechowego".


więcej...
 
Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w aptekach ogólnodostępnych"
2011-03-11
 
Informacja o szkoleniu
2011-03-15

Komisja Nauki i Szkolenia Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie informuje, że w dniu 19 marca 2011 roku (sobota) w Rzeszowie w restauracji "Galaktyka" przy ulicy Kozienia (za "TESCO") o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie naukowe


Informacja o szkoleniu
2011-03-24

W dniu 2 kwietnia (sobota) w Hotelu Senator w Olchowej k/Rzeszowa odbędzie się szkolenie dla farmaceutów organizowane przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium w Krakowie przy współudziale POIA w Rzeszowie, firmy Servier oraz Farmacol S.A. O/Rzeszów

Załączniki:
Szkolenie 2 kwietnia 2011r.
 
2011-03-24
        
       PLEBISCYT       
na
najbardziej przyjazną aptekę na Podkarpaciu

został ogłoszony przez Gazetę Codzienną NOWINY pod patronatem honorowym Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej . Apteki zgłoszone do konkursu będą przedstawiane na łamach gazety.
 
UWAGA !!! Wszyscy uczestniczący w XXVI Zjeździe Delegatów w dniu 7 kwietnia !!!
2011-03-30
Biuro Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie PONOWNIE prosi o ZWROTNE POTWIERDZENIE UDZIAŁU W ZJEŹDZIE. Jest to konieczne ze względów technicznych ponieważ zjazd odbywa się w Sali Konferencyjnej Restauracji "Galaktyka", którą chcemy przystosować do naszych potrzeb
 
XX JUBILEUSZOWE SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI ZAKOPANE, 2-5 CZERWCA 2011
2011-03-31

Sekcja Historii Farmacji PTFarm, Oddział w Krakowie zaprasza na XX JUBILEUSZOWE SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI ZAKOPANE, 2-5 CZERWCA 2011, Ośrodek Wypoczynkowy "Siwarna" 34-511 Zakopane Kościelisko Sywarne 32

Załączniki:
Sympozjum historii farmacji
 
Konferencja naukowo-szkoleniowa pod patronatem Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
2011-03-31

W dniu 6 kwietnia 2011 r., o godz. 16:00 w Jasionce k. Rzeszowa odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pod patronatem Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej "Indywidualne spojrzenie na problem wspomagania leczenia otyłości i nadwagi. Komunikacja z pacjentem."

Załączniki:
Konferencja naukowo-szkoleniowa
 
Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Prowadzenie opieki farmaceutycznej"
2011-03-31

Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego zaprasza na II Konferencję Naukowo - Szkoleniową Prowadzenie opieki farmaceutycznej.


Informacja
2011-04-06
W związku z XXVI Okręgowym Zjazdem Delegatów POIA, biuro POIA w dniu 7 kwietnia br. będzie nieczynne.
 
Informacja
2011-04-06
W związku z XXVI Okręgowym Zjazdem Delegatów POIA, biuro POIA w dniu 7 kwietnia br. będzie nieczynne.
 
Prezydent krytykuje ustawę o lekach
2011-04-12
Prezydent neguje w Ustawie :

1. 3 proc. parapodatek od obrotu lekami refundowanymi (tymi na receptę z dopłatą od NFZ), jaki mają płacić firmy farmaceutyczne.
2. Brak możliwości odwołania się do sądu w spornych sprawach między NFZ a firmami.
3. Kary niepropocjonalne do wykroczeń.

Załączniki:
Pismo ws. poparcia działań w zakresie regulacji obrotu lekami refundowanymi
Pismo ws. spotkania przedstawicieli NRA z P. Prezydentem
 
Informacja
2011-04-14
Informujemy, że w dniu 2 maja br. (poniedziałek) biuro POIA będzie nieczynne.
 
O USTAWIE REFUNDACYJNEJ W SENACKICH KOMISJACH: ZDROWIA, USTAWODAWCZEJ I GOSPODARKI NARODOWEJ
2011-04-19

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 marca 2011 r., przekazana została do Senatu RP. 30 marca marszałek Senatu skierował tę ustawę do Komisji Zdrowia, która rozpatrywała ją 5 kwietnia.

Załączniki:
O ustawie refundacyjnej w senackich komisjach
 
Informacja o szkoleniu
2011-05-05

Komisja Nauki i Szkolenia Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie informuje, że w dniu 13 maja 2011 roku (piątek) w Rzeszowie w Hotelu "Prezydenckim" przy ul. Podwisłocze 48 o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie naukowo-szkoleniowe


Informacja o szkoleniu
2011-05-12

Centrum Innowacyjnych Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim-Collegium Medicum, oraz Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego CMUJ organizuje II edycję szkolenia pt. 'KURS DOBREJ PRAKTYKI KLINICZNEJ (GCP) DLA BADACZY".


Sejm ponownie zajmie się ustawą o refundacji leków
2011-05-12

W czasie trwającego posiedzenia Sejmu posłowie mają zająć się poprawkami wprowadzonymi przez senatorów do ustawy refundacyjnej - jednej z kluczowych ustaw wchodzących w skład rządowego pakietu zdrowotnego.


STANOWISKO NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
2011-05-12
STANOWISKO Nr V/7/2011
z dnia 17 marca 2011 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Na podstawie art. 39 ust. I pkt 12 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136. póz. 856. z późn. zm.). Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

Naczelna Rada Aptekarska podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, wielokrotnie wyrażane na etapie konsultacji projektu ustawy oraz prac w komisjach sejmowych.

Wyrażamy stanowczy protest przeciw wprowadzeniu do porządku prawnego (ustawy refundacyjnej) przepisów przewidujących:
1) zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie realizacji recept na leki refundowane;
2) naliczanie marż do limitu finansowania, a nie na podstawie ceny leku;
3) ogłaszanie wykazów refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych w formie obwieszczenia Ministra Zdrowia, a nie rozporządzenia;
4) obowiązek zwrotu przez aptekę refundacji w przypadkach, gdy uprawniony pacjent otrzymał na podstawie recepty wystawionej przez upoważnioną osobę przysługujące mu leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
5) brak możliwości odwołania się przez aptekę od decyzji urzędników NFZ.

Sekretarz NRA                                             Prezes NRA

mgr Janina MAŃKO                              dr Grzegorz KUCHAREWICZ


Źródło: Naczelna Izba Aptekarska
 
Branża farmaceutyczna i aptekarze nadal mają uwagi do ustawy refundacyjnej
2011-05-13

Wykreślenie z ustawy refundacyjnej przepisu nakazującego firmom farmaceutycznym przekazywanie 3 proc. zysku z refundacji leków pozytywnie ocenia branża farmaceutyczna, ale ma ona wiele innych zastrzeżeń. Obawy związane z ustawą wyrażają też aptekarze.

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadza urzędowe ceny i marże na leki finansowane ze środków publicznych. Ustawa ta, wchodząca w skład pakietu ustaw zdrowotnych przygotowanych przez rząd, budziła najwięcej kontrowersji.

więcej...

Źródło: rynekaptek.pl
 
Kondolencje
2011-05-19


Z olbrzymim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prezesa Olsztyńskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Składamy wyrazy współczucia wszystkim członkom Olsztyńskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
i Rodzinie magister farmacji Ewy Więckowskiej.


Prezes PORA
dr n. farm. Aleksander Czarniawy
i Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska w Rzeszowie
 
Informacja o szkoleniu
2011-05-24

W dniu 28.05.2011r. (sobota) w godz. 10.00 - 14.00 w Hotelu Ambasadorskim (Stary Rynek 13-14 Rzeszów) odbędzie się konferencje naukowa z zakresu homeopatii "Zastosowanie leków homeopatycznych w wybranych wskazaniach w kontekście obowiązujących standardów postępowania. Praktyczne porady dla farmaceutów."

Załączniki:
Zaproszenie
 
Pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego
2011-05-25
 
KOMUNIKAT
NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
26 maja 2011 r.
2011-05-31
25 maja 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

REJONOWE ZEBRANIA APTEKARZY
2011-06-02

Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska w Rzeszowie zaprasza farmaceutów na REJONOWE ZEBRANIA APTEKARZY


2011-06-07
 
2011-06-07


Uprzejmie przypominamy, że zbliża się termin dostarczenia prac na Konkurs Literacki - (patrz regulamin konkursu).
 
Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej
2011-06-09

25 maja 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie zasad finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ze środków publicznych.

Załączniki:
Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej
 
Informacja
2011-06-09
Informujemy, że w dniu 24.06 (piątek) Biuro POIA będzie nieczynne.
 
SZKOLENIA BHP
2011-07-26
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA w Rzeszowie

informuje, że dla naszych członków odbędą się szkolenia okresowe BHP w siedzibie IZBY APTEKARSKIEJ w Rzeszowie w ustalonych i uzgodnionych z Izbą i "Profilaktyką" terminach we wrześniu 2011r.

Informacja o szkoleniu
2011-08-09

Hurtownia Farmaceutyczna Medicare pod patronatem Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie ma przyjemność, po raz kolejny zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu ciągłym farmaceutów, które odbędzie się w dniach 27-28.08.2011 w Krynicy ? Zdrój.

Załączniki:
Szkolenie Krynica
 
Informacja o szkoleniu
2011-08-26
Hurtownia Farmaceutyczna Cefarm Rzeszów Sp. z o.o. pod patronatem Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu ciągłym farmaceutów, które odbędzie się w dniach 24.09.2011 (Sobota) w Restauracji "Galaktyka" w Rzeszowie ul.Kozielna 3, (obok hipermarketu Tesco).

Temat kursu: Postępy w farmakoterapii chorób układu krążenia

Sponsorem szkolenia jest SERVIER POLSKA Sp. z o.o.
Wykładowcy:
prof. dr hab. Barbara Filipek
dr Jacek Sapa

Zgłoszenia przyjmujej oraz wszelkich informacji dotyczących szkolenia udziela:
Dział Marketingu Cefarm Rzeszów sp. z o.o.
tel. (017)86 50 381 lub 86 50 382

Zgłoszenia przyjmowane są na załączonej deklaracji do dnia 19 września 2011
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
Potwierdzeniem zakwalifikowania na kurs jest otrzymanie imiennego zaproszenia!!


Więcej informacji w załączniku (wraz ze zgłoszeniem) - PLIK PDF
 
Informacja o szkoleniu
2011-09-15

Komisja Nauki i Szkolenia Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie informuje, że w dniu 15 października 2011 r. godz.10.00 odbędzie się Konferencja naukowo-szkoleniowa Pod patronatem: Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej "Postępy w leczeniu chorób przewlekłych - współpraca lekarzy i farmaceutów"

Załączniki: Zaproszenie i program Konferencji
 
Zaproszenie na konferencję naukowo - szkoleniową.
2011-10-11
W załączniku zaproszenie na konferencję naukowo - szkoleniową w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów, pt "Praktyczne konsekwencje nowej ustawy refundacyjnej dla aptek i pacjentów"

Zaproszenie i program Konferencji
 
Informacja
2011-10-25
Informujemy, że w dniu 26 października od godz. 13.00 biuro POIA będzie nieczynne.
 
Informacja
2011-10-27
Informujemy, że w dniu 31 października 2011r. biuro POIA będzie nieczynne.
 
XIV Międzynarodowe Targi Biznes - Żywność - Medycyna Rzeszów 2011
2011-11-02

W dniach 9- 10 listopada 2011 roku PPHU Specjał i Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa "Cezal Rzeszów" organizują "XIV Międzynarodowe Targi Biznes - Żywność - Medycyna Rzeszów 2011".

Załączniki:
pełna treść dokumentu (.pdf)
 
Informacja o szkoleniu
2011-11-17

Komisja Nauki i Szkolenia PORA informuje, że w dniu 26 listopada 2011 roku w Świlczy k/Rzeszowa w Hotelu Nowy Dwór, odbędzie się Konferencja naukowa "Probiotyki - fakty i mity".

Załączniki:
Konferencja naukowa
 
Konferencja 'Pakiet ustaw zdrowotnych - istotne zmiany w systemach informatycznych i rozliczeniowych'
2011-11-23

W dniu 1 grudnia br. w Hotelu Classic w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej 32 odbędzie się Konferencja 'Pakiet ustaw zdrowotnych - istotne zmiany w systemach informatycznych i rozliczeniowych'.

Załączniki:
Konferencja "Pakiet ustaw zdrowotnych"
 
Komunikat
2011-12-07
Biuro POIA informuje, że w dniu 23 grudnia br., biuro będzie nieczynne.
 

<< wróć

pigula

35-025 Rzeszów
ul. Jagiellońska 23/5

Biuro POIA czynne:

tel.: 17 853 82 12
tel./fax: 17 852 92 06

poniedziałek, wtorek
środa, piątek
czwartek

www: www.poia.pl

8:00 - 15:00

8:00 - 16:00

medal
copyright: Merido 2008-2016